klimatyzacja, rabat, klimatyzatory, rabaty, rybnik
Twoja wyszukiwarka

Gruntowy wymiennik ciepła Rehau AWADUKT Thermo
do domów pasywnych i energooszczędnych.

KLIKNIJ I KUP W NASZYM SKLEPIE

Rehau AWADUKT Thermo

Nasze surowce kopalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i ropa naftowa, są ograniczone. Już od lat zmienia się sposób myślenia architektów, projektantów i inwestorów. Projekty budowlane zapewniające oszczędności energetyczne zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) AWADUKT Thermo firmy REHAU stanowi ważny krok w tym kierunku. Możliwość magazynowania energii przez grunt wykorzystywana jest w celu efektywniejszego kształtowania kontrolowanej wentylacji pomieszczeń. Firma REHAU stworzyła pierwszy gruntowy wymiennik ciepła z antybakteryjną warstwą wewnętrzną. Dzięki temu inwestorzy mogą nie tylko zaoszczędzić na kosztach i energii, lecz również poprawić znacznie jakość powietrza w swoich budynkach.


Do pobrania

Cennik_GWC_REHAU_AWADUKT_Thermo_2015_2016.pdf [1.1MB]

Cennik_GWC_REHAU_AWADUKT_Thermo_2014.pdf [1.1MB]

Cennik_GWC_REHAU_AWADUKT_Thermo_2012.pdf [1.94MB]

Katalog_GWC_REHAU_AWADUKT_Thermo.pdf [1.32MB]

Cennik_GWC_REHAU_AWADUKT_Thermo_2010.pdf [4.30MB]

Program_obliczeniowy_REHAU_AWADUKT_Thermo.zip [13.9MB]


Rehau AWADUKT Thermo praca w zimie
Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w lecie.


Rehau AWADUKT Thermo praca w zimie
Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w zimie.


Gruntowy wymiennik ciepła Rehau AWADUKT Thermo
FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy tradycyjna wentylacja okienna nie jest zdrowsza?
Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia doprowadzanie świeżego powietrza w sposób bardziej kontrolowany i w dokładnie wymaganej ilości do budynku mieszkalnego. Dzięki zastosowaniu antybakteryjnej warstwy wewnętrznej GWC i wstępnego filtrowania zassanego powietrza wątpliwości dotyczące wpływu systemu na zdrowie są nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie – istnieją jeszcze inne korzyści, które opowiadają się za zastosowaniem kontrolowanej wentylacji budynku. Brak przeciągów i nie-bezpieczeństwa wystąpienia pleśni na ścianach, odwilgocenie mieszkania, zmniejszenie poziomu hałasu pochodzącego z zewnątrz stanowią kolejne czynniki, które zwiększają dobre samopoczucie we własnych czterech kątach.

Czy istnieje możliwość dofinansowania systemu GWC?
Istnieje możliwość dofinansowania systemów wykorzystujących energię odnawialną przez Bank Ochrony Środowiska, na przykład na drodze pożyczek o korzystnym oprocentowaniu na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji. Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bosbank.pl Warto również zasięgnąć informacji o możliwościach dofinansowania ze strony regionu i samorządu.

Jakie są bieżące koszty GWC?
Bieżące koszty GWC kształtują się na minimalnym poziomie. Należy uwzględnić jedynie nieznaczne zużycie energii urządzenia wentylacyjnego. Poza tym konieczna jest regularna kontrola lub wymiana filtrów powietrza.

Jak często należy czyścić filtry?
W zależności od warunków środowiska, lokalizacji i klasy filtra, filtry należy czyścić lub wymieniać co 6 – 12 miesięcy.

Co to jest syfon kulowy?
W wyniku ochłodzenia powietrza zewnętrznego w miesiącach letnich tworzy się w GWC kondensat. Gdy powstały kondensat odprowadzany jest do kanalizacji wewnętrznej, przepływa on przez syfon w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się zapachów. Ponieważ w przypadku syfonów standardowych dociera do nich woda stojąca w rurach, istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku wyschnięcia syfonu „złe” powietrze przedostanie się z systemu ściekowego do instalacji wentylacyjnej. Dzięki zintegrowanemu zamknięciu kulowemu syfon kulowy zapobiega przedostawaniu się niemiłych zapachów z kanalizacji wewnętrznej do przewodów GWC.

Na czym polega działanie antybakteryjnej warstwy wewnętrznej?
Wewnętrzna warstwa rur zostaje wzbogacona cząstkami srebra, które są całkowicie bezpieczne pod względem fizjologicznym. Dzięki antybakteryjnemu działaniu srebra zmniejsza się znacznie ilość drobnoustrojów na wewnętrznej powierzchni rur.

Jak długo utrzymuje się działanie antybakteryjne?
Właściwości antybakteryjne warstwy wewnętrznej utrzymują się przez cały okres eksploatacji rur. Zabrudzenia nie osadzają się na wewnętrznej warstwie rur, ponieważ wskutek filtrowania powietrza cząstki brudu zatrzymywane są przy zasysaniu powietrza. Przepłukiwanie rur podczas tworzenia się kondensatu zapewnia ciągłe, prawidłowe funkcjonowanie systemu przez wiele lat.

Jak układane są rury AWADUKT Thermo?
Rury AWADUKT Thermo układane są tak samo jak rury kanalizacji zewnętrznej. Nie ma też obowiązku zachowania szczególnych przepisów w zakresie wykonywania podsypki. Przy wypełnianiu i wykonywaniu podsypki zalecane jest użycie gruntu rodzimego zamiast piasku, ponieważ przewodność cieplna piasku jest gorsza niż innych rodzajów gruntu (np. gliny). Spadek rurociągu powinien wynosić w kierunku przepływu co najmniej 2%. Odpływ kondensatu lub studzienkę zbierającą kondensat należy zainstalować w najniższym punkcie.

Jakie są podstawowe różnice między rurami z PVC a rura-mi GWC AWADUKT Thermo wykonanymi ze specjalnego PP?
System rur GWC AWADUKT Thermo stworzony został specjalnie do zastosowania jako gruntowy wymiennik ciepła:

  • Rury AWADUKT Thermo posiadają antybakteryjną warstwę wewnętrzną i minimalizują niebezpieczeństwo rozwijania się drobnoustrojów.
  • Rury AWADUKT Thermo posiadają większą przewodność cieplną i umożliwiają lepszą wymianę ciepła między GWC a gruntem. Rury PVC posiadają często rdzeń spieniony i z tego powodu mają właściwości izolacyjne.
  • Rury AWADUKT Thermo dzięki swojej wytrzymałości i odporności na uderzenia nadają się szczególnie do układania w gruntach rodzimych o cząstkach gruboziarnistych.
  • Rury AWADUKT Thermo posiadają dodatkowo podwyższoną sztywność wzdłużną zapobiegającą powstawaniu tzw. zastoisk kondensatu.

     <<< wstecz

W OFERCIE MAMY PRODUKTY

brazetec   
systemair   
embraco_aspera   
eckerle   
canalsplit   
kflex   
eco   
honeywell   
artel   
alco   
shineyear   

... I INNE


P.H. AGDEX ul.Grunwaldzka 46, 44-210 Rybnik, tel. +48-32-4260182, 4239610, fax +48-32-4260183, info@agdex.com, www.agdex.com.